Radim PasserPark Drama věků byl vytvořen jednak k oslavě Božího jména a také k užitku mnohým lidem. Nachází se nedaleko města Sedlčany, v obci s názvem Štětkovice, která je vzdálena přibližně hodinu jízdy na jih od Prahy.

Cílem a smyslem mělo být nejenom vytvoření prostoru pro aktivní fyzický odpočinek, ale především nasměrování přemýšlivých lidí v dnešní uspěchané společnosti k hodnotám, které nás přesahují. Ve vrcholícím sporu mezi dobrem a zlem nabízí milující Bůh všem lidem bez rozdílu milost, odpuštění a věčný život.

Jako dlouholetý student biblických proroctví si však uvědomuji, že není snadné nalézt pravdu v současné hyperinflaci „zaručených“ informací všeho druhu. Tento projekt vznikl po mnoha modlitbách.

Dvanáct zastavení, to je dvanáct míst, která poskytují příležitost k zamyšlení. Na jednotlivých tabulích, které se nacházejí v parku, jsem se snažil pokud možno stručně a srozumitelně popsat vznik, průběh, rozhodující momenty a vyvrcholení onoho velkého dramatu věků. Identický text těchto dvanácti zastavení je i obsahem této knihy, která vychází ve dvojjazyčném provedení, kromě češtiny i v anglickém jazyce.

Texty, ze kterých jsem čerpal, byly převzaty z Bible a ze série knih Drama věků (Na úsvitu dějin, Od slávy k úpadku, Touha věků, Poslové naděje a lásky a Velké drama věků).

Modlím se, aby tento záměr alespoň jednomu člověku pomohl na jeho cestě k životu věčnému.

Radim Passer

ToTop